Çalışmalarına 2015 yılında başlanan Daire Başkanlığımıza bağlı 114 Da alanda faaliyet gösteren Burhaniye Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü bünyesinde çiftçilere her türlü tarımsal eğitim verilmektedir. İşletmede parselasyon planı yapılmış, bu plana uygun sulama projeleri geliştirilmiştir. Alanda bitki çeşitlerine uygun örtü altı yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bitki denemeleri ve aynı zamanda rekreasyon alanları için ihtiyaç duyulan bazı süs bitkilerini yetiştirilebileceği örnek sera/yüksek tünel sistemleri kurulmuş ve üretime geçilmiştir. Açık alan üretimi devam etmekte olup sahanın parsel düzenlemesi yapılarak sulu tarım deneme teknikleri uygulanmaktadır. Uygulamalı çiftçi eğitimleri devam etmektedir. Bölgeye adaptasyon sağlanmış, katma değeri yüksek bitkilerin yetiştirilmesine başlanmıştır. BAÇEM’İN AMACI: Kırsal alanda ekonomik hareketliliğin sağlanması için mevcut ve alternatif tarım ürünlerinin tespiti, yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla çiftçilerin bilgi ve bilinç düzeyini artırmak tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarına katkı sağlamak. BAÇEM ÇALIŞMA ALANLARI 1-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvarı: Balıkesir’de tarımı yapılan aromatik bitkilerin uçucu yağ vb. içerik analizleri yapılarak bitkilerin en uygun üretim havzalarının belirlenmesi hedefi ile kurulmuştur. Laboratuvarda, doğal kozmetik ürünler, gıda ve bitkisel ilaçlar için Ar-Ge çalışmaları yapılarak sanayiye yönelik pilot ölçekli üretim modelleri geliştirilmektedir. 2-Biyoteknoloji Laboratuvarı:Doku kültürü ile fide ve bitki üretimi; kozmetik ve ilaçta kullanılabilen kallus vb üretiminin yapılması hedeflenmektedir. 3-Üretim Seraları: Üretim seralarında çelik, tohum vb. üretim materyalleri ile tıbbi-aromatik bitkiler ve Balıkesir’de ihtiyaç duyulan süs bitkilerinin fidelerinin üretimi yapılmaktadır 4-Eğitim ve Konferans Salonu: İlgili konularda interaktif eğitimlerin yapıldığı, sertifikalı kursların düzenlendiği bir alandır. 5-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi: 3 dekar alan üzerinde 200 kadar tıbbi ve aromatik bitkinin ve Kaz Dağları endemik türlerinin yetiştirildiği özel bir koleksiyon alanıdır. 6-Kütüphane: Tarım, ormancılık, hayvancılık, ekoloji, tıp, eczacılık konularında ihtisas kütüphanesi olacak şekilde ilgili kurum ve kuruluşlardan sözü edilen alanlarda kitap, broşür vb. bilgi kaynakları yer almaktadır. 7-Doğal Gübre, Toprak Hazırlama ve Kompost Sahası: Bitkilerin bakım uygulamaları sırasında, araziden atık olarak çıkan yabancı ot, dal, yaprak vb kısımların öğütülerek toprağa dönüştürüleceği kompost alanı; solucan gübresi üretim alanı ve hayvan gübresi alanı ile toprak harçlarının hazırlanabileceği bir alandır. 8-Doğal Ürünler Satış Yeri: Merkezde geliştirilip ürüne dönüştürülen, Balıkesir’de üretilen özgün lezzetlerin ve doğru tanımlanıp kurutulmuş paketlenmiş tıbbi ve aromatik bitkilerin satışının yapıldığı bir birimdir. 9-Herbaryum ve Yerel Tohum Birimi: BAÇEM ve Balıkesir florasından toplanan bitki örneklerinin herbaryum tekniklerine göre preslenip tasniflendiği, Balıkesir bölgesinin yerel tohumlarının saklandığı bir birimdir. Üniversiteler ve ilgili kurumların katkı ve işbirliği ile arşiv genişlemektedir. 10-Distilasyon Ünitesi: Gerek BAÇEM’de üretilen bitkiler gerekse de çiftçilerin ürettiği bitkiler damıtılıp uçucu yağları üretilmektedir.

3/19/2019 4:30:39 PM