2016 Yılında ilimizdeki hayvansal üretimi desteklemek ve geliştirmek amacıyla aşağıda adı geçen ilçelere bağlı mahallelere toplam 1000 adet Buzağı Kulübesi desteği yapılmıştır. Bu desteklemede amaç: sağlıklı, verimli ve hijyenik koşullarda buzağıların bakımını ve beslenmesini sağlamaktır.

1/7/2019 2:42:09 PM