Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan olan Coğrafi Bilgi Sistemi’ne esas veri tabanı oluşturmak, kırsal alana yapılacak olan hizmetlerde; kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, kamu hizmetlerinde ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak, yatırımları amacına uygun planlamak, kırsal alana verilen her türlü desteğin takibini ve kontrolünü sağlamak, kırsal alan planlamasına istinaden hızlı ve doğru politikalar üretmek amacıyla başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Veri altyapısının güçlendirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve koordinasyon çalışmaları devam etmektedir.

1/7/2019 2:45:33 PM