haber

ANA ARI VE ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİM MERKEZİ

Ana Arı Üretim Merkezi
3/19/2019 1:52:46 PM

haber

KIRSAL ALAN VERİ TABANI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan olan Coğrafi Bilgi Sistemi’ne esas veri tabanı oluşturmak, kırsal alana yapılacak olan hizmetlerde; kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, kamu hizmetlerinde ilgili kurumlarla koordinasyonu s
1/7/2019 2:45:33 PM

haber

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BAKIMI

2016 Yılında ilimizdeki hayvansal üretimi desteklemek ve geliştirmek amacıyla aşağıda adı geçen ilçelere bağlı mahallelere toplam 1000 adet Buzağı Kulübesi desteği yapılmıştır.
1/7/2019 2:42:09 PM

haber

KALİTELİ TOHUMLUK PROJESİ

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine kayıtlı üreticilerimiz bugüne kadar 28 adet yeni teknoloji Selektör (tohum temizleme ve ilaçlama) Makinesi ile desteklenmiştir.
1/7/2019 2:39:00 PM