GENEL BİLGİLER Balıkesir ve Çanakkale’nin dahil olduğu TR22 Bölgesi şehitlikleri, manastırları, müzeleri ve antik kentleri ile kültür turizminin merkezlerinden biridir. Bölgede çok sayıda antik kent ve ören yeri bulunmakta, bunların birçoğunda kazı ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Bölgede, başta Troya ve Assos olmak üzere Chryse, Dardanos, Antandros, Daskyleion, Kizikos, Adramyttion, Güre Antik Hamamı, Parion, Priapos, Neandria, Sigeon, Maydos, Zeus Altarı, Uğurlu Köyü ve Yeni Bademli Höyüğü gibi çok sayıda antik kent ve ören yeri vardır. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2014 Yılı Haziran sonu itibariyle yayınladığı Balıkesir’de toplam 218 adet sit alanı bulunmaktadır. BALIKESİR - SİT ALANLARI (2014 Yılı Haziran ayı sonu) Arkeolojik Sit Alanı 201 Kentsel Sit Alanı 11 Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı 3 Doğal ve Tarihi Sit Alanı 1 Tarihi ve Kentsel Sit Alanı 1 Arkeolojik-Doğal-Tarihi Sit Alanı 1 TOPLAM 218 Daskyleion Antik Kenti Bandırma’nın 30 km. güneyinde herkes tarafından bilinen kuş cennetine çok yakın Ergili Köyünün 2 km. doğusunda Kuş gölünün güney-doğu ucunda yer alıyor. M.Ö. 7.y.y.da Daskylos adıyla bilinen ünlü Lydia Kralı’nın Sardis’ten hanedan kavgaları nedeniyle buraya gelmesiyle kent Daskyleion adını almıştır. Daskyleion’da Troya gibi erken dönem yerleşimlerinin olduğu kenttir. Daskyleion’da yapılan kazılar neticesinde elde edilen bazı kalıntılar Bandırma Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Arkeolojik kazının web sitesi BALIKESİR Daskyleion Doç. Dr. Kaan İREN http://daskyleion.mu.edu.tr Antandros Antik Kenti Edremit İlçesi Altınoluk Beldesi’ nin 4km. doğusunda, İda Dağı (Kazdağı) eteklerinde, Pelasg’lar tarafından kurulmuştur. Adramytteion (Burhaniye-Ören) – Assos (Behramkale) yolu üzerinde askeri bakımdan stratejik bir konuma sahip olan kentin, M.Ö. 10.yy’ da kurulduğu düşünülmekle birlikte, çok yakınında bulunan Assos’ un M.Ö.2.bin yıllarına kadar inen tarihinden Antandros’ un da bu tarihlerde iskan görmüş olması mümkün görülmektedir. 1989-1996 yılları arasında kurtarma kazıları yapılmıştır. Mezarlardan çıkarılan mezar hediyeleri, Balıkesir Müzesi’nde sergilenmektedir. Arkeolojik kazının web sitesi BALIKESİR Antandros Doç. Dr. Gürcan POLAT http://www.antandros.org Kyzikos Antik Kenti Kapıdağ eteklerinde Bandırma- Erdek karayolunun geçtiği yerde kurulmuştur. Yöre tarihi, Kurt Bittel tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Neolitik (M.Ö. 6. bin) ve Kalkolitik (M.Ö. 5. bin) Dönem’ e kadar inmektedir. Kentin kurucusu Kral Kyzikos Ö.Ö. 362’de Arteka’yı (Erdek) ele geçirdikten sonra Kyzikos Efes’ten daha büyük bir kent olup, bölgenin önemli bir ticaret merkezi rolünü üstlenmiştir. Kyzikos Kenti’nde şimdiye kadar tespit edilmiş dört tane tapınak vardır. Bunlardan en büyüğü ve en önemlisi Hadrian Tapınağı’dır. Tapınak, Bandırma -Erdek karayolunun Düzler Mevkii’nde, karayolundan yaklaşık 300 m içeride yer almaktadır. Arkeolojik kazının web sitesi BALIKESİR Kyzikos Yrd. Doç. Dr. Nurettin KOÇHAN http://www.kyzikos.net Adramytteion Antik Kenti Adramytteion Antik Kenti bugünkü Burhaniye İlçesi’nin 2 km kadar batısında bulunan Karataş Mevkii’nde, Ören Tepe’ yi de içine alan geniş bir alanda Pelasglar tarafından kurulmuştur. Strabon’a göre kenti yeniden imar eden Lydia prensi Adramis buraya Atina’dan kovulan Delos Adası sakinlerini yerleştirmiştir. Daha sonraları ise Aiolis ve Lesbos’ tan gelenler ile Adramytteion sakinleri arasında mücadeleler olmuştur. Antik Mysia bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan kent, kendi adına sikke basabilme yetkisine sahipti. Kent adına basılmış bir çok sikke günümüze kadar ulaşmıştır. Prokoennessos Antik Kenti Marmara Adası’nın kuzeyinde Saraylar köyü sınırları içinde kalan mermerleri ile ünlü bir şehirdir. Mermer ocaklarında yarı işli hale getirilen lahitler, steller, postamentler, sütun ve sütun başlıkları vb. malzemeler özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde buradan gemilerle İtalya ve İstanbul’a gönderilmekte idi. Günümüzde de antik mermer ocakları işletilmeye devam edilmektedir. Balıkesir sınırlrı içerisindeki diğer antik kentler ise şunlardır: Ancyra Antik Kenti Bigadiç İlçesi Hisar Köyü sınırları içinde kalan antik kent Roma dönemi termal yerleşim alanıdır. Hadrianeia Antik Kenti Dursunbeyİlçesi’nin kuzey batısında yer alan Roma dönemi yerleşim yeridir. Astyra Antik Kenti Edremit İlçesi Güre Beldesi sınırları içinde kalan antik yerleşim. Thebe / Theb Antik Kenti Havran İlçesi sınırları içinde yer alanantik yerleşim. Artekaantik Kenti Erdek İlçesi Zeytinli Ada ve çevresinde klasik dönemde kurulmuş şehir. Zeleia Antik Kenti Gönen İlçesi Sarıköy Beldesi’nde Klasik dönemde kurulmuş şehir. Perıhharaxis Antik Kenti Bugünkü Karacaören Köyü civarında Roma döneminde kurulmuş şehirdir. Keraseion Antik Kenti Savaştepe İlçesi sınırlarında yer alan yerleşim. Attaneion Antik Kenti Sındırgı İlçesi sınırları içinde yer alan antik yerleşim. Plakia Antik Kenti Bandırma İlçesi sınırları içinde yer alan antik yerleşim. Kaynak: http://www.turizm.gov.tr/ http://www.kulturvarliklari.gov.tr/ http://www.kulturportali.gov.tr/ T.C.Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/

1/29/2019 11:12:50 AM