haber

Balıkesir İlçelerinde Bulunan Te...

Balıkesir’in ilçelerinde mimari özellikleri ile görülmeye değer 150 yıllık geçmişi olan camiler bulunmaktadır. Saatli Camii: İlçe merkezinde, İsmet Paşa Mahallesinde yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış, 1928’den sonra camiye dönüştürülmüştür. Hamidiye Cami, Sakarya mahallesindedir. İlçede cami olarak yapılmış tek özgün yapıttır. Sultan Abdülhamit tarafından 19. yy’ın ikinci yarısında yapılmıştır. Melez üslubun bir örneği olan cami, kareye yakın planlı ve kırmızı kesme taştandır. Hayrettin Paşa Cami; 19. yy’ın ikinci yarısında yapılmış olan kilise daha sonra camiye çevrilmiştir. Çınarlı Cami; İlçe merkezinde, Hamdibey Mahallesindedir.19.yy’ın ikinci yarısında Ayvalık’ta oturan Rumlarca yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra camiye çevrilmiştir. Moloz ve kesme taş malzemesiyle yapılan yapının planı dikdörtgendir. Ortası kubbe ve yanları tonoz ile örtülü binanın içerisinde tonozların önündeki galeriyi taşıyan kalın sütunlar bulunmaktadır. Bu sütunlar kompozit başlıklıdır. Çamlık Camii‘de ilçe merkezinde bulunmaktadır. -Bandırma; Haydar Çavuş Camii; 19.yy başlarında Haydar Çavuş tarafından yaptırılmıştır.Tek kubbeli kare planlı sade bir yapı olan camiyi, 1873 yılında yanan cami, neo- klasik anlayışta yeniden yapılmıştır. Sunullah Cami, Habibullah Hamarat Cami, Hacı Yusuf Cami, ,Çınarlı Şevkiye Cami,Bandırma Ulu Cami,Eski Doğruca Köyü Cami, Emre Köyü Cami, Bigadiç Yeşilli Cami diğerleridir. -Burhaniye Şahinler Köyü Camii; yaklaşık 150 yıllıktır. Türk –İslam aleminde içerisinde eski hat örnekleri olmayan, buna karşın köy mezarlığı ve Rezelli Değirmeni ile çeşitli doğa ve meyve fresklerinden oluşan süslemeli kubbeleriyle çok ayrı özellikte bir camidir. 1993-94 yıllarında Vakıflar Müdürlüğü tarafından Kültür Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kurulu denetiminde restore edilmiştir. Turistlerin ilgi odağıdır. Koca Cami, Hanay Cami, Çerkeş Cami Minaresi, Hacı Ahmet Cami Hasan Ağa İskele Cami (Osman Ağa Cami) ilçedeki diğer çarpıcı örneklerdir. -Dursunbey; Horata Cami Halhallı Cami Yeni Cami Çarşı Cami. -Edremit Kurşunlu Camii; Selçuklular döneminde Yusuf Sinan tarafından yaptırılmıştır. Kubbesi kurşunla örtülü olduğundan Kurşunlu Camii denilmiştir. Avlusunda Yusuf Sinan’ın kabri vardır. Başucundaki yazı, Balıkesir sınırları içindeki en eski kitabedir . İbrahim Cami, Ağa Cami, Pazaryeri Cami, Yakup Ağa Cami, Alemizade Cami, Dedeler Cami , Kavcı Cami, Mahkeme Cami, Hamidiye (Tatarlar) Cami , Bekir Ağa Cami, Altınoluk Beldesi Köyiçi Cami diğerleridir. -Bigadiç Kasımpaşa Camii; 1549’da Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Cezerizade Kasım Paşa tarafından yaptırılmıştır.Tamamen kesme taşlarla yapılan cami birkaç defa tamir olmuşsa da minaresi orijinal hali ile günümüze gelmiştir. Yapıldığı dönemin tüm mimari özelliklerini yansıtan Kasım Paşa Camii’nin duvarlarında 1901 tarihli levhalarda hat sanatının değişik örnekleri mevcuttur. Halen Bigadiç’in merkez camii olarak kullanılan Yeşilli Camii, 1715 tarihinde Bigadiçli Çavuşzade İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır.Yangın, deprem gibi sebeplerle üç defa onarım görmüştür. Bu yüzden üzerine harcanan emek ve yapılan masraflar bir hayli fazladır. -Erdek Paşalimanı Adası Paşalimanı Cami -Gömeç Merkez Cami -Gönen Hodul Köyü Cami, Çobanhamidiye Köyü cami -Havran Çarşı Cami Ebubekir Cami,Orta Cami, Tekkem Cami, Büyükdere Köyü Cami -Kepsut Dereli Köyü Cami -Manyas Mecip Köyü Cami -Marmara Adası İskele Cami -Savaştepe Çavlı Köyü Cami -Sındırgı Cami -Susurluk Burhaniye Cami

2/18/2019 12:34:12 PM
haber

Balıkesir’in İlçelerindeki Kilis...

Balıkesir Merkez Akçaköy’de Kilise kalıntısı bulunmaktadır. Ayvalık, kilise ve manastırların yoğun olduğu bir ilçemizdir. Taksiyarhis Kilisesi 1873 yılında inşa edilen kilise; akmayan, işlemeli sarımsak taşlarıyla dikkati çeken Aşağı Çeşme sırasındadır. Bulunduğu yer, Hıristiyanlar ile Müslümanların birlikte yaşadığı kentin ilk mahallesidir. Çevresindeki sokak dokusu ve neo-klasik özellik taşıyan sivil mimari dokusu, tipik evleriyle bir bütünlük içindedir. Kilise; mimari özellikleri, içteki mermer işçiliği, dini konuları içeren tavan süslemeleri, İsa’nın doğumundan ölümüne kadar anlatan resimleri , balık derisi üzerine yapılmış azize portreleri ile kentin halen bozulmamış en dikkate değer eseridir. Aya Nikola(Taksiyarhis) Kilisesi Alibey Adası’ndadır. Tevrat ve İncil’den alınan dini konuların işlendiği fresklerle süslenmiştir. Ayışığı Manastırı Ayışığı Manastırı diye Türkçeleştirilen Patriça’ daki (Alibey Adası’nın kuzeye doğru uzantısı) Manastıra, Birinci ve İkinci Köyü geçtikten sonra ulaşılır. Büyük ölçüde kendine özgü yapısı ve özelliklerini koruyabilmiştir. Leka Manastırı Dalyan Boğazının körfeze girerken sol yakadaki zeytin ağaçlarının arasından görünen boğaza hakim manastır. Geleneksel manastır yapısının korunmuş olması, yapımında keşişlerin çalışmış olmasındandır. Ayazma Kilisesi İon sütunlu Fenoremeni Kilisesi, ortodokslarca içindeki kutsal su nedeniyle ‘ayazma’ olarak anılmaktadır. Agios Nikolaos (Aya Triada) Kilisesi, Harap Kilise, Küçük Kilise , Aşıklar Tepesi diğerleridir. -Edremit; Güre Beldesi Kilise Kalıntısı vardır. -Erdek Yukarı Yapıcı Köyü Kirazlı Manastırı: Antik dönemde Didumus Dağı olarak bilinen dağın eteğinde manastır, kilise ve yapı gruplarından oluşan bir kompleks tir. Duvar tekniğine göre; 19.yy’da(1800’lü yıllar) Rumların kullandığı bir dini anıt yapı olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut temellerden ve duvar kalıntılarından bodrum üzerine 2 katlı olduğu görülmektedir. Bugün mevcut olan kilisenin, güney duvarı ile absis duvarının bir kısmı ayakta ve yüzeyde bulunmaktadır. Ormanlı Köyü Manastır Kalıntısı, Ballıpınar Köyü Kilise Kalıntısı, Karşıyaka Beldesi Kilise Kalıntıları da bulunmaktadır. -Gönen; H.Hüseyin Bey Köyü Kilise -Marmara Adası; Çınarlı Köyü Manastır Kalıntısı, Ekinlik Köyü Kilise Kalıntısı

2/18/2019 12:35:22 PM
haber

Zagos Paşa Camii ve Külliyesi

Balıkesir Merkez’de Karesi İlçesinde bulunan Zagos Paşa Camii ve Külliyesi Tescilli bir kültür varlığımızdır. Cami, hamam, türbe, muvakkıthane, muallimhane ve bedestenden oluşan site, Balıkesir’in en büyük ve mimari yönden en mükemmel külliyesidir. Ahmet Vefik Paşa meydanında bulunan bu eserin muallimhane, imaret ve bedesteni bulunmamaktadır. 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmet’in ünlü veziri Zağnos Mehmed Paşa tarafından, o zamanki şehrin kenarına yapılarak Balıkesir diğer yöne yayılmasını sağlamıştır. Külliyeden sadece hamam günümüze dek özgünlüğünü koruyabilmiştir. 1897 yılındaki depremde yıkılan camii ve türbe 1908 yılında Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır. Camii; Özgün yapıdan sadece kuzey kapısı üzerindeki ve iç bölümdeki yazıt kalmıştır. 1908 yılında yeniden yapımı sırasında Rum ve Ermeni ustaların çalışması nedeniyle, Osmanlı sanatının son döneminde görülen melez üslubun etkilerini taşımaktadır. Kare planlı, dört payeye oturan büyük kubbeli yanları tonozlu ve köşelerde köşe kubbeleri bulunan düzgün yontma taş ve tuğladan yapılmış bir yapıdır. Dış görünüşünde yatay ve dikey hatları dikkat çeker. Caminin iç bölümüne çift kanatlı ahşap kapılarla girilir. Kapıların önüne dört köşeli mermer sutünların taşıdığı, ahşap tavanlı kurşun kaplı ve eğimli bir çatı ile örtülü sundurmalar yer alır. Kalın duvarlarla çevrili ibadet yeri dört kalın kare paye ve bu payeleri birleştiren kemerlerle birbirinden ayrılmıştır. Köşe kubbelerinde ve kemerlerde Osmanlı sanatında kullanılmış olan rumi, palmet ve kıvrık dal motiflerinden oluşan kalem işi süslemeler göze çarpar. Mihrap, son dönem Osmanlı sanatının tüm özelliklerini taşımaktadır. Kubbenin geçişi ve yarım tonozlar kıvrık dal, çiçek ve lale motifleri ile süslüdür. Kubbenin iki köşesindeki pencerelerin arası çinilerle süslenmiştir. Barok tarzda ve kesme taştan yapılmış olan minare, barok bir külahla biter. Caminin biri kuzeyde diğeri güneyde olmak üzere iki şadırvanı bulunmaktadır. Kuzeydeki şadırvan on iki köşeli mermer olup, suyu Paşa hamamından gelmektedir.

2/18/2019 12:36:30 PM
haber

Yöresel Kıyafetler

Kadın Giysileri: Baş giyiminde ilk al bez başa sarılıp uçları başın üst kısmına gelecek şekilde bağlanır. Al bez Yörüklerde ipek veya saten kumaştan olup, başın arkasına gelecek kısmı pul ve boncuklarla işlenmiştir. Kenarları yeşil şeritli boncuk,pul ve karanfillerle oyalanmıştır. Al bezin üzerine alın bezi bağlanır. Yörüklerde alın bezinde hakim renk çoğunlukla siyahtır. Bezin kenarları boncuk ve pullarla işlidir. Türkmenlerde ise al ve yeşil olmak üzere iki renk vardır. Başta öne ve arkaya gelecek olan bölümlerin ortaları ve uçları pullarla işlidir. Üst bedene göynek/gömlek giyilir. Kadın gömleklerinin boyu ayak bileğine kadar uzun, Yörüklerin yaşadığı bazı dağ köylerinde ise diz altında ön ve arka beden bütün halinde kesilir. Gömleklerin etekleri dize kadar çepeçevre kırmızı ve mavi yün iplerle işlenir. Yakası göğüse kadar açıktır. Bu açıklık düğme veya iğne ile kapatılır. Türkmenler de ise gömlek grep kumaşından yapılır. Belden başlayarak yan tarafa gelecek şekilde üçgen bir parça eklenir. Bu parçanın etek kısımları su taşı ve pullarla işlenir. Bu parçanın üst bölümünden aşağı doğru sarkan oya işleme üzerine püsküller görülür. Gömleğin altına şalvar (işlemeli don) giyilir. Şalvar pamuklu,dokuma bezden yapılan bol ağlı bir giyim parçasıdır. Donun üstüne iç etek ve en üste de üçetek giyilir. Üçetek ismi entarinin belden aşağı kısmının üç ayrı yaprak,dilim halinde yapılmasından gelir. Kutnu,telli,altı parmak,atlas benzeri kumaşlardan ve düz dokumalardan dikilir. Yaka yuvarlak kesimlidir. Ön kenarları,etekleri ve kol ağızları su taşları ile süslenmiştir. Üç eteğin arkasına kare şeklinde dokunmuş, üçgen şekilde katlanarak kullanılan arkalaç, öne çubuklu veya siyah dokumadan üzerine motifler işlenmiş önlük ve bunları bağlamada kolon (çalpara) sarılır. Kolon (çalpara) iki parmak kalınlığında yaklaşık iki metre uzunluğunda ve uçları dongurdaklı olan bir dokumadır. Dongurdaklı uçları arkalacın üzerinde sallanacak şekilde önlük üzerinden bele dolanır ve arkada düğümlenir. Üst bedene son olarak cepken giyilir.Yörede fermene,derme gibi isimler alan cepken kadife kumaştan yapılır ve sim-sarma ile motiflendirilir. Ayağa ise beyaz yünden nakışlı çorap ve karanfilli kundura,sırmalı potin,çarık,sarı edik veya göğe bakan giyilir. Erkek Giysileri: Erkek giyiminde başa beyaz veya kahverengi keçeden yapılan dal fes adı verilen fes giyilir. Yörüklerde daha çok koyu renkte olup kenarlarına yeşil şerit geçirilmiştir. Şeritin etrafı pul,boncuk ve karanfillerle süslenmiştir.Üçgen şekline getirilip üçgen tarafı sol yana gelecek şekilde dal fesin üzerine düğümlenir. Ovada yaşayanlar ise dal fes üzerine renkli,çubuklu veya siyah poşu sararlar. İnce katlanan poşu,fes ve kalpak üzerine dolanarak,üçgen tarafı sağ yana gelecek şekilde düğümlenir. Boyuna oyalı yazma üçgen şekli öne gelecek şekilde bağlanır. Üst kısıma gömlek üzerine camedan giyilir. Camedanın üzerine delme ve üzerine de kartal kanadı giyilir. Kadife,çuha veya dokumadan dikilir. Yakası “V” kesimli olup önü açıktır. Kolun sırf omuz kısmı bedene tutturulur,alt kısmı açıktır. Boyu el üzerine kadar iner. Yaka kenarı,etek ucu ve kol çevresi simli harç,kaytan ve sim telle işlenir. Alt giyimde ise dokuma bezden yapılan kısa don giyilip bel kısmına yün veya pamukla dokunmuş dikdörtgen şeklinde kuşak ve üstüne de kolon sarılır. Kuşağın üstüne de ön kısma beyaz renkte,işlemeli yağlık/gergef peşkiri üçgen veya dikdörtgen şekilde takılır. Ayak giyiminde yün çorap ve üzerine tozluk ve tozluk bağı adı verilen püsküllü bir bağ bağlanır. Ayağa siyah yemeni veya tulumbacı ayakkabısı giyilir. Dursunbey ve Bigadiç İlçelerinde erkek giyiminde çeşitli farklılıklar görülmektedir.

2/18/2019 12:38:00 PM
haber

KAZ DAĞLARI YÜRÜYÜŞÜ

4/3/2019 9:39:09 AM