Vizyonumuz;


Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu bir yaklaşım içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin planlanan hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak üzere kırsal ve kentsel gelişmişlik farklarını azaltarak, Balıkesir halkının sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik olanaklardan eşit şekilde faydalanmalarını sağlamak.


Misyonumuz;


Kırsal bölgenin temel sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte analiz ederek yöreye özgü kırsal kalkınma yol haritasını belirlemek ve bu yol haritasına göre stratejik adımlar atmak. Yapılacak yatırımların ve verilecek desteklerin amacına ulaşmasını sağlamak.